Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540533300-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.
Kamień Pomorski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 759605-N-2020
Data: 30/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim, Krajowy numer identyfikacyjny 81200357600000, ul. Garncarska  4, 72-400  Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 382 44 41, e-mail psouu@interia.pl, faks 91 382 44 41.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych