PFRON

Informacja z realizacji projektu PFRON pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’

Posted on

Szansa- Rozwój- Niezależność konkurs nr 1/2018 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim realizuje III okres projektu od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z założonym planem. W ramach projektu realizujemy m.in. terapię behawioralną. Terapia behawioralna inaczej jest uznawana za jedną z […]

PFRON

Zapytanie dotyczące usługi audytowej projektu PFRON

Posted on

Aktualizacja 02.02.2022 Informacja o rozstrzygnięciu         Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON dotyczącego następującego zadania: ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’, zgodnie z umową nr ZZO/000159/16/D z dnia 24 maja 2019 roku/ aneks nr 1/2020 z dnia 08 maja 2020 […]

Bez kategorii

Informacja z realizacji projektu PFRON

Posted on

Rehabilitacja metodą Integracji Sensorycznej realizowana przez podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim w ramach projektu pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’ Szansa – Rozwój – Niezależność konkurs nr 1/2018 – III okres realizacji projektu, jest to zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych […]

Bez kategorii

Projekt PFRON

Posted on

Realizacja projektu PFRON pn ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’ Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim realizuje w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” projekt pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’, Szansa- Rozwój- Niezależność konkurs nr 1/2018. III okres […]

Bez kategorii

Projekt PFRON

Posted on

Realizacja projektu PFRON pn ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’ Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim realizuje w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” projekt pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’, Szansa- Rozwój- Niezależność konkurs nr 1/2018. 31 marca […]

Bez kategorii

Informacja z realizacji projektu PFRON

Posted on

Kynoterapia realizowana przez podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim w ramach projektu pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’ Zajęcia z zakresu Kynoterapii są realizowane w ramach projektu pn ,,Prowadzenie rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’ Szansa- Rozwój- Niezależność konkurs nr 1/2018 – zadania z […]