Pracownia Redakcyjno-Poligraficzna

Działalność pracowni redakcyjno – poligraficznej ma na celu zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania komputerów w życiu codziennym. Podopieczni na zajęciach uczą się podstaw obsługi komputera, podstawowych umiejętności korzystania z różnych edytorów tekstowych, programów edukacyjnych, programów do obróbki zdjęć i grafiki .
Z wykorzystaniem e
dytora tekstu WORD, LibreOffice uczestnicy przepisują teksty, nabywają umiejętności poprawnego rozmieszczania tekstów na stronie, zmianę stylów, wielkości czcionek, kopiowania i przenoszenia tekstu oraz tworzenia tabel i formatowania ich . Poznane umiejętności są wykorzystywane
do projektowania i tworzenia zaproszeń, dyplomów, itp. Uczestnicy tej pracowni tworzą dokumentację dla potrzeb Warsztatu oraz współredagują gazetkę „ Warsztacik”.
W pracowni redakcyjno – poligraficznej pod okiem instruktora uczestnicy uczą się obsługi urządzeń biurowych takich jak drukarka, laminator, bindownica, gilotyna do papieru. Podopieczni uczą się również robić zdjęcia za pomocą aparatu fotograficznego i dokumentują ważniejsze wydarzenia z działalności Warsztatu. W pracy z komputerem wykorzystywane są gry dydaktyczne i programy edukacyjne, które służą podtrzymywaniu umiejętności szkolnych i rozwijaniu spostrzegawczości i umiejętności logicznego myślenia.

Instruktor terapii: Mirosława Wojewódzka