„My też pracujemy II”

2019.09.01

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje zaktualizowany harmonogram wsparcia w projekcie.

Harmonogram-wsparcia-20190901

2019.05.27

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 31.05.2019 o godz: 13:00.

26.02.2019

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące udziału w projekcie: My też pracujemy II, które odbędzie się: 28.02.2019 o godz: 14:30.

26.11.2018

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu: My też pracujemy II, które odbędzie się w dniu 30.11.2018 o godz: 15:00.

2018.08.25

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim zaprasza chętne osoby do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym realizacji projektu: My też pracujemy II. Spotkanie odbędzie się w dniu: 31.08.2018 o godzinie 11.00.

2018.05.26

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat projektu: My też pracujemy II w piątek 31.05.2018 o godzinie 11:00.

2018.02.26

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu: „My też pracujemy II”
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zaprasza do udziału w projekcie: „My też pracujemy II”. Projekt skierowany jest do nieaktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kamieńskiego.
W ramach projektu odbędą się zajęcia indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym, podczas których przeprowadzona zostanie diagnoza kompetencji zawodowych i społecznych, a następnie skonstruowany Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika. Podczas zajęć zostaną też nabyte dodatkowe umiejętności pozwalające na skuteczne poruszania się po rynku pracy.
Następnie zostaną przeprowadzone 3 miesięczne praktyki zawodowe. Dla wszystkich uczestników praktyk przewidujemy wypłatę stypendium, gorący dwudaniowy posiłek, a także zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać uczestnicząc w spotkaniu informacyjnym w najbliższą środę 28.02.2018 o godz:: 11:00 w budynku Stowarzyszenia przy ul. Garncarskiej 4, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej www.psonikamien.org.

2018.01.18

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje zapytania ofertowe dotyczące świadczenia usług wsparcia na rzecz osób niepełnsoprawnych w ramach projektu: My też pracujemy.

Trener – ogłoszenie

Formularz ofertowy  – Trener

Doradca zawodowy – ogłoszenie

Formularz ofertowy  – doradca zawodowy

Psycholog – ogłoszenie

Formularz ofertowy –  psycholog

  • Dokumenty ofertowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą/kurierem w formie papierowej do sekretariatu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim ul. Garncarska 4, 72-400 Kamień Pomorski do 25.01.2018 r. godzina 12.00.

  • Zamawiający otworzy koperty w dniu 25.01.2018 o godz. 12.30

    Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko TRENER

  • Zamawiający zaprosi Wykonawcę, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę na rozmowę kwalifikacyjną.

My też pracujemy II – informacje o projekcie

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

My też pracujemy II skierowany jest do 42 osób zagrożonych ubóstwem i / lub wykluczeniem społecznym (w tym min .21 zagrożonych wielokrotnie), nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub z niepełnosprawnością intelektualną lub ze sprzężeniami) mieszkających na terenie powiatu kamieńskiego. Głównym jego rezultatem będzie umożliwienie podjęcia zatrudnienia min. 11 uczestnikom projektu. Ponadto minimum 19 osób osiągnie efektywność społeczno – zatrudnieniową w wymiarze społecznym. Wszystkie osoby otrzymają wsparcie w programie, identyfikację potrzeb zawodowych, zaplanowanie rozwoju ich kariery zawodowej, motywujące wparcie doradcy zawodowego i psychologa, oraz praktyki zawodowe z podkładem teoretycznym w charakterze pomocnika kuchennego, z elementami obowiązków kelnera, obsługi imprez okolicznościowych, dekoracji stołów i carvingu, których ukończenie potwierdzi wydany dokument opisowy. W celu wyrównania szans będą miały zapewniony transport oraz bezpośrednie wsparcie trenera podczas realizacji programu praktyk. Zapewnimy im także catering oraz stypendium za udział w praktykach. Planujemy zatrudnienie 11 osób, a trwałość rezultatów projektu zapewni zatrudnienie minimum 6 osób na stałe w Zakładzie Aktywności Zawodowej.