SIĘGAMY PO SUKCES

Aktualizacja 10.04.2024

Podpisanie umowy na III okres oraz harmonogram realizacji

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim z kolejną umową na dofinansowanie

Podpisanie umowy z realizacji projektu W dniu 21 kwietnia 2022 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim podpisało umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach której Stowarzyszenie aktualnie realizuje projekt od 01 kwietnia 2022 roku dotyczący zadania pn ,, Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” Umowę w imieniu Stowarzyszenia podpisała Jolanta Janik- Przewodnicząca Zarządu Koła, Grażyna Elżbieta Gawle- Sekretarz Zarządu oraz Justyna Agata Pietruchowska- Główna Księgowa Koła, a w imieniu PFRON – Inga Mikee- Pełnomocnik Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON, Anna Gutiens- Pełnomocnik Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON.

Projekt ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” Sięgamy po sukces konkurs nr 1/2021otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w terminie od 01 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku w wysokości 838 397,00 tysięcy złotych. Wsparciem objętych zostało 45 beneficjentów.

Celem ogólnym zadania jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w taki sposób by były maksymalnie samodzielne i mogły uczestniczyć w życiu społecznym. Działania w projekcie są ukierunkowane na rozwijanie u beneficjentów umiejętności, dzięki którym będą oni mogli być jak najbardziej samodzielni. W niektórych przypadkach celem projektu jest utrzymanie stanu początkowego lub zatrzymanie postępującego regresu u osób najbardziej niepełnosprawnych. Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież niepełnosprawna dodatkowo z wieloraką niepełnosprawnością w wieku od 0 do 25 roku życia z terenu powiatu kamieńskiego, gryfickiego oraz goleniowskiego.

Cały projekt obejmuje zadnia, w ramach których prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, w tym wspomaganie wg terapii NDT Bobath, masaże, treningi wydolnościowo- krążeniowe, integracja sensoryczna. Prowadzona jest: terapia psychologiczna, logopedyczna, behawioralna, zajęcia EEG Biofeedback. Beneficjenci korzystają z zajęć grupowych z muzykoterapii, kynoterapii, hipoterapii oraz zajęć na basenie. Poszczególne zajęcia (z wyjątkiem zajęć z hipoterapii i zajęć na basenie) odbywają się w budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim. Zajęcia z hipoterapii odbywają się w krytej ujeżdżalni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, natomiast zajęcia na basenie odbywają się w Ośrodku Jantar w Dziwnówku.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu pn. ,, Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” umieszczone są na stronie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim.

Koordynator projektu

Edyta Warzych