Pracownia Ogrodniczo-Wikliniarska

Na pracowni ogrodniczo-wikliniarskiej odbywa się trening cech pracowniczych niezbędnych w pracy ogrodnika. Uczestnicy nabywają umiejętności posługiwania się narzędziami ogrodniczymi i dostosowania ich do typu pracy, rozróżniania podstawowych gatunków roślin oraz ich pielęgnacji. Uczą się zasad nawadniania, nawożenia, sadzenia i przesadzania roślin. Zostają zapoznani z różnymi rodzajami upraw. Dodatkowo nabywają umiejętności wyplatania wieńców z papierowej wikliny, wiązania sznurków techniką makramy. Nabywają cech niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w każdym zawodzie: przestrzegania regulaminów, dyscypliny i czasu pracy, przygotowania i utrzymania w czystości swojego stanowiska pracy, dokładności, odpowiedzialności, utrzymania odpowiedniego tempa pracy, relacji pracodawca-pracownik. Uczestnicy na pracowni ogrodniczo-wikliniarskiej przygotowywani są do podjęcia praktyk zawodowych.

Instruktor Terapii: Miriam Cichewicz