Bez kategorii

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

Posted on

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego w roku 2020. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020 – 31.12.2020, Termin składania ofert: 17.12.2019 godz: 9:30, Termin otwarcia ofert 17.12.2019 godz: 10:00. Ogłoszenie 20191206 SIWZ Olej napędowy 01. Załącznik 1 formularz oferty 02. Załącznik 2 oświadczenie wykluczenie 3. Załącznik 3 projekt umowy 04. Załącznik […]

Bez kategorii

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych w roku 2020

Posted on

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów żywnościowych, naczyń jednorazowych oraz środków higienicznych w roku 2020. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020 – 31.12.2020, Termin składania ofert: 17.12.2019 godz: 9:00, Termin otwarcia ofert 17.12.2019 godz: 9:30. Ogłoszenie 20191206 SIWZ Produkty żywnościowe 01. Załącznik 1 formularz oferty 02. Załącznik 2 oświadczenie wykluczenie 03. Załącznik […]

Bez kategorii

„Aktywny Przedszkolak”

Posted on

Projekt „Aktywny Przedszkolak” Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim informuje, że od września 2019 roku realizuje w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym w Kamieniu Pomorskim podpisaną w dniu 23 maja 2019 roku umowę na dofinansowanie Projektu: „Aktywny Przedszkolak” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu […]

Bez kategorii

ZAPYTANIE OFERTOWE

Posted on

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim  ogłasza zapytanie ofertowe na: Zakup wyposażenia, sprzętu, pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu: pn. „AKTYWNY PRZEDSZKOLAK”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWZ na lata 2014–2020 w ramach konkursu RPZP .08.01.00-IP.02-32-K39/18, zgodnie z specyfikacją przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Planowany termin realizacji […]

Bez kategorii

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Posted on

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim zaprasza ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję wychowawczą z pokojami treningowymi.” ul. Szpitalna 13 w Kamieniu Pomorskim. Zadanie współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Szczegóły zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku […]

Bez kategorii

AKTUALIZACJA Przetarg nieograniczony na dostawę autobusu 18 osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych

Posted on

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje informację z rozstrzygnięcia przetargu. PSONI Koło we Kamieniu Pomorskim publikuje informację z otwarcia ofert. PSONI Koło w Kamieniu Pomorski publikuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 16.01.2019. PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 10.01.2019. PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje odpowiedzi […]