Bez kategorii

ZAPYTANIE OFERTOWE – AUDYT

AKTUALIZACJA

23.01.2024

PSONI PUBLIKUJE INFORMACJĘ Z ROZSTRZYGNIĘCIA

informacja o rozstrzygnięciu

AKTUALIZACJA

22.01.2024

PSONI PUBLIKUJE PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

OTWARCIE OFERT

Zapytanie dotyczące usługi audytowej projektu PFRON

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON dotyczącego następującego zadania:

,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’, zgodnie z umową nr ZZO/000194/16/D z dnia 21.04.2022 roku/ oraz aneksu nr 2 z dnia 18.05.2023 roku o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługę należy wykonać w terminie 01-24 marca 2024 roku.

Miejsce składania ofert: PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ul. Garncarska 4; 72-400 Kamień Pomorski, do sekretariatu, osobiście, listem poleconym , mailowo na adres: psouu@interia.pl

Termin składania ofert: 22.01.2024 godz: 11.00

Otwarcie ofert: 22.01.2024 godz: 12.00

ZAŁACZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE

załacznik nr 1. Formularz oferty

załacznik nr 1. Formularz oferty

załącznik nr 2. Oświadczenie o bezstronności i niezależności

załącznik nr 2. Oświadczenie o bezstronności i niezależności

załącznik nr 3. Wykaz przeprowadzonych audytów projektu przez audytora

załącznik nr 3. Wykaz przeprowadzonych audytów projektu przez audytora

załącznik nr 4. Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które mogą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

załącznik nr 4. Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które mogą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

załącznik nr 5. Umowa audyt na 2024 r.

załącznik nr 5. Umowa audyt na 2024 r.