Pracownia Kształtowania Umiejętności Społecznych

Pracownia Kształtowania Umiejętności Społecznych funkcjonuje w naszym Warsztacie od 2 lat. Uczestnicy podczas zajęć wzmacniają poczucie własnej wartości, kształtują w sobie poczucie obowiązku oraz dokładności, rozwijają umiejętności potrzebne w życiu codziennym. Duży nacisk kładziemy na treningi w zakresie wykonywania czynności porządkowych oraz kulinarnych. Dzięki otrzymanym funduszom z treningu ekonomicznego uczą się racjonalnego planowania i wydatkowania pieniędzy. W trakcie zajęć prowadzony jest również trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening z zakresu rehabilitacji zawodowej mający na celu przygotowanie do podjęcia pracy.

Instruktor terapii: Joanna Wicińska