Historia

Jak to się zaczęło?

Niespełna 45 lat temu, Ewa i Roman Garliccy – rodzice upośledzonej umysłowo Joanny – zainicjowali dyskusje na łamach prasy o dzieciach, młodzieży i dorosłych z upośledzeniem umysłowym pozbawionych edukacji, zatrudnienia i miejsca w społeczeństwie. Rodząca się wówczas idea zapoczątkowała ruch osób z całej Polski, dla których życie osób niepełnosprawnych intelektualnie nie było obojętne.
W 1963 roku rodzice osób z upośledzeniem umysłowym założyli przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pierwszy w kraju Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (KPDST).
16 lipca 1991 organizacja działająca dla niepełnosprawnych intelektualnie zmieniła swoja nazwę na Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Jest ono wówczas zorganizowane już w 150 Kołach Terenowych, wśród których znajduje się także nasze stowarzyszenie – KOŁO PSOUU W KAMIENIU POMORSKIM.
Od września 1995 roku PSOUU rozwija swoją działalność pod auspicjami Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Nasze pierwsze krok:

W maju 1996 r. niewielka grupa rodziców zorganizowała spotkanie dla osób mających dzieci z upośledzeniem umysłowym. Spotkanie to okazało się być spotkaniem założycielskim Koła w Kamieniu Pomorskim Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Dnia 25.10.1996 r. w Zarządzie Głównym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie zostało zarejestrowane Koło w Kamieniu Pomorskim.
Po długich negocjacjach w Urzędzie Miasta i Gminy w Kamieniu POM. został nam przekazany budynek po Szkole Podstawowej przy ulicy Kopernika 12. Budynek stał opustoszały od kilku lat i po wstępnej ekspertyzie okazało się, że trzeba wymienić prawie wszystko. Rozpoczął się bój o środki na remont i … tak to się zaczęło.

Dnia 15.07.1998 r. w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie został zarejestrowany Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy i oficjalnie od 01.09.1998 r. Ośrodek w Kamieniu Pomorskim rozpoczął swoją działalność.
Ośrodek jest specjalistyczną placówką umożliwiającą realizację obowiązku szkolnego. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz wieloraką niepełnosprawnością w wieku od 3 do 25 lat, które potrzebują kompleksowej, wielodyscyplinarnej, rehabilitacyjno – terapeutyczno- edukacyjno- rewalidacyjnej pomocy.

Czas mijał… Przybywało zadań, przybywało podopiecznych w różnym wieku, zwiększały się potrzeby…
Okazało się, że jest konieczność utworzenia drugiej placówki dla osób, które ukończyły 16 rok życia i zostały zakwalifikowane na podstawie wskazań do terapii zajęciowej w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności – czyli Warsztaty Terapii Zajęciowej. I tak oto w dniu 15 kwietnia 2000 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Placówka ta stała się drugim domem dla dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym.

Stworzona została im szansa realizacji siebie i swoich marzeń na miarę ich możliwości.

Ale dwie placówki pod jednym dachem… robiło się coraz ciaśniej i ciaśniej…
Rozpoczęły się starania o uzyskanie drugiego budynku, bo w tym po prostu przestaliśmy się mieścić.
Po dłuuugich rozmowach z Władzami Miasta dostaliśmy propozycje przejęcia budynku po byłym przedszkolu. Co prawda był on w strasznym stanie, ale nasze optymistyczne oko dostrzegło w nim szansę na stworzenie miejsca dla siebie. Pesymiści przestrzegali nas, że porywamy się z „motyką na księżyc” i mamy wizję „szklanych domów”, ale entuzjazm, zaangażowanie i ciążka praca doprowadziły do tego, że rok szkolny 2005/2006 OREW powitał w nowiutkich salach na ulicy Garncarskiej 4.

W chwili obecnej:

na ulicy Kopernika 12 mieszczą się Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Podopieczni – 54 osoby – spełniają się w 9 pracowniach: rękodzieła i zdobnictwa artystycznego, gospodarstwa domowego, krawiecko–dziewiarskiej, zdobnictwa na tkaninach, ceramiczno–plastycznej, stolarskiej, redakcyjno–poligraficznej, papieroplastyki i zdobnictwa oraz ogrodniczo–wikliniarskiej.
na ulicy Garncarskiej 4 mieści się Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy. Podopieczni – 46 osób – uczą się w 8 grupach edukacyjno – terapeutycznych tj. 1 oddział przedszkolny, 2 zespoły rewalidacyjno – wychowawcze i 6 zespołów edukacyjno- terapeutycznych.
na ulicy Garncarskiej 4 mieści się również Punkt Wczesnej Interwencji obejmujący dzieci w wieku od 0 – 3 lat.

Ale na tym nie koniec. Jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa…