Rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim – „Usługi noclegowe”

W dniu 20.12 2019