AKTYWNY PRZEDSZKOLAK

Projekt „AKTYWNY PRZEDSZKOLAK”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim, ul. Garncarska 4, 72-400 Kamień Pomorski, informuje, że w dniu 23 maja 2019 roku podpisało umowę na dofinansowanie Projektu: Aktywny Przedszkolak w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym w Kamieniu Pomorskim od września 2019 do końca sierpnia 2020 roku.

W ramach projektu we wrześniu 2019 roku utworzymy 15 nowych miejsc przedszkolnych, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Ponadto, dla wszystkich dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego realizować będziemy projekty edukacyjne, rozwijające uzdolnienia oraz kółka zainteresowań (m.in. matematyczne, przyrodnicze, podróżnicze, plastyczne, taneczne, teatralne, filmowe oraz komputerowe.

Wszystkie działania będą uwzględniały indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i stanowić będą uzupełnienie działań prowadzonych przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne.

Całkowity koszt projektu: 632601,25

Dofinansowanie projektu z UE: 537711,05

05.09.2019