Bez kategorii

Sprawozdanie OPP za 2022 rok

Posted on

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje sprawozdanie OPP za 2022 rok. Załączniki Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_44354 Bilans_44353 Informacja dodatkowa_44354 Rachunek zysków i strat_44353 Sprawozdanie merytoryczne_20088

Bez kategorii

Przetarg na roboty budowlane

Posted on

Aktualizacja 08.05.2023 Protokół z wyboru oferty: SKM_C224e23050812560 17.04.2023 Uzupełnienie ogłoszenia o publikację dokumentacji technicznej obiektu Dokumentacja techniczna Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ogłasza przetarg na roboty budowlane „ „ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU WTZ W KAMIENIU POMORSKIM – I PIĘTRO PRZY UL. KOPERNIKA 12 ” Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest […]

Bez kategorii

Realizacja projektu PFRON

Posted on

Terapia w wodzie metodą Halliwick realizowana przez podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim W ramach projektu „Prowadzenie rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w różnych typach placówek” Sięgamy po sukces konkurs nr 1/2021 współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzona jest m.in. ,,Terapia w wodzie’’ według koncepcji Halliwick na […]

Bez kategorii

Zapytanie dotyczące usługi audytowej projektu PFRON

Posted on

Aktualizacja 25.01.2023 Informacja z wyboru oferenta: wyniki audyt Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON dotyczącego następującego zadania: ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’, zgodnie z umową nr ZZO/000194/16/D z dnia 21.04.2022 roku/ oraz aneksu nr 1/ z dnia 19.12.2022 roku o zlecenie realizacji […]

Bez kategorii

Przetarg nieograniczony na busa 9 miejscowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych

Posted on

Aktualizacja 12.01.2023 Informacja z wyboru oferty SKM_C224e23011209360 Aktualizacja 11.01.2023 Informacja z otwarcia ofert SKM_C224e23011113380 AKTUALIZACJA 30.12.2022 w dniu 29.12.2022 wpłynęło zapytanie Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 11.01.2023? Zapytanie motywujemy obecnym okresem świątecznym oraz noworocznym  (sezon urlopowy) wśród podwykonawców niezbędnych do przygotowania oferty na zabudowę pojazdu dla niepełnosprawnych      […]

Bez kategorii

Przetarg na dostawę oleju napędowego na potrzeby PSONI w 2023 roku

Posted on

2022.12.27 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje informacje na temat rozstrzygnięcia przetargu: 20221227 Rozstrzygniecie PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego na potrzeby PSONI w 2023. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2023. Termin składania ofert: 23.12.2022 godz: 8:30, Termin otwarcia ofert: 23.12.2022 godz: 9:30. 00. SIWZ.2023 01. Załącznik 1 formularz […]

Bez kategorii

Przetarg na dostawę produktów żywnościowych i naczyń jednorazowych do PSONI w 2023

Posted on

29.12.2022 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje informacje na temat korekty rozstrzygnięcia przetargu: 20221229 Rozstrzygniecie żywność korekta 27.12.2022 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje informacje na temat rozstrzygnięcia przetargu: 20221227 Rozstrzygnięcie żywność 2023 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów żywnościowych i naczyń jednorazowych do PSONI w 2023. Termin realizacji zamówienia: […]

Bez kategorii

Realizacja projektu PFRON

Posted on

Terapia psychologiczna oraz logopedyczna realizowana przez podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim W ramach projektu „Prowadzenie rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’ Sięgamy po sukces konkurs nr 1/2021 współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzone są m.in. zajęcia z terapii psychologicznej oraz terapii logopedycznej. Zajęcia […]

Bez kategorii

Zapytanie ofertowe

Posted on

Aktualizacja 30.11.2022 Postępowanie zakończone bez wyboru wykonawcy. W związku z realizacją projektu pn. „.Rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim – „Usługi noclegowe”” (projekt nr.RPZP.07.02.00-32-K003/19 ” w ramach RPOWZ na lata 2014-2020, Działanie RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną […]