Bez kategorii

Realizacja projektu PFRON

Kynoterapia realizowana przez podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim

W ramach projektu pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’, Sięgamy po sukces konkurs nr 1/2021 współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzona jest m.in. kynoterapia.

Zajęcia kynoterapii to jedna z form terapii z udziałem zwierząt, jest to metoda w której niweluje się czynnik ludzki. Terapia prowadzona jest przez osobę o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym i praktycznym. Zajęcia z udziałem psa terapeutycznego wspomagają proces rehabilitacji dziecka z różną niepełnosprawnością w sposób naturalny. To co wydaje się istotne, co dzieje się spontanicznie już w pierwszym kontakcie dziecka z czworonogiem, to wzmacnianie koncentracji uwagi poprzez zainteresowanie zachowaniem zwierzęcia. Spontanicznie rozwija się interakcja między dzieckiem a psem. Poprzez dotykanie wielu stref psiego ciała, w naturalny sposób dziecko rozwija mapę czucia skórnego. Treści programowe wprowadza się w sposób zaplanowany. Dziecko wykonuje zadania w zależności od zaleceń i swoich możliwości. Zajęcia z psem wspierają kształtowanie mowy i porozumiewania się na wielu płaszczyznach, począwszy od mowy biernej, alternatywnych form komunikacji, na mowie czynnej kończąc. Dzieci bardzo chętnie wydają psu komendy – co niejako wymusza na nich konieczność komunikacji. Uczą się troski i dbałości o zwierzę, a także panowania nad własnymi emocjami. Kształtuje to prawidłowe postawy społeczne, uczy odpowiedzialności za zwierzę, a w aspekcie prewencyjnym, uczy unikania zagrożeń wynikających z kontaktu z psem.

Koordynator projektu

Edyta W