Bez kategorii

Zapytanie ofertowe

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i wyposażenia do „Mieszkań wspomaganych treningowych w Kamieniu Pomorskim” w ramach projektu RPZP.07.06.00-32-K006/19

Termin realizacji zamówienia 30.12.2020

Termin składania ofert: 30.11.2020 godzina 10.30

Termin otwarcia ofert: 30.11.2020 godzina 11.00

link do ogłoszenia

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17783

zapytanie ofertowe

specyfikacja

wzór oferty