Bez kategorii

AKTUALIZACJA! Zamówienie publiczne w trybie zasady konkurencyjności na dostawę i montaż sprzętu i materiałów – ROZSTRZYGNIĘCIE

2020.12.29

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje informację z rozstrzygnięcia.

20201229 Informacja z rozstrzygnięcia

2020.12.29

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje informację z otwarcia ofert.

20201229 Informacja z otwarcia

2020.12.21

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu dzisiejszym.

W związku z odpowiedziami zaktualizowano SIWZ.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

20201221 SIWZ

20201221 Odpowiedzi na zapytania nr 1

 

2020.12.16

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza zamówienie publiczne w trybie zasady konkurencyjności na dostawę i montaż sprzętu i materiałów na potrzeby realizacji projektu Rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim – „Usługi noclegowe (projekt nr .RPZP.07.02.00-32-K003/19)”.

Termin składania ofert: 24.12.2020 godz: 8:15

Termin otwarcia ofert: 24.12.2020 godz: 8:30

Termin realizacji: 31.01.2021

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

 

Ogłoszenie

20201216 zapytanie ofertowe

20201216 02. SIWZ

20201216 01. formularz ofertowy

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oś Priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej Konkurs RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19