Bez kategorii

Zapytanie ofertowe Rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim – „Usługi noclegowe””

AKTUALIZACJA 03.02.2021

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje informację z wyboru oferentów:

SKM_C224e21020409300

W związku z realizacją projektu pn. .Rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim – „Usługi noclegowe”” (projekt nr .RPZP.07.02.00-32-K003/19) w ramach RPOWZ na lata 2014-2020, Działanie RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności na następujący przedmiot:

dostawa i montaż sprzętu w ramach projektu Rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim – „Usługi noclegowe”” (projekt nr .RPZP.07.02.00-32-K003/19)w Kamieniu Pomorskim, ul. Kopernika 12.

Cz I – WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 30213100-komputery przenośne, 42962000 (urządzenia drukujące),

Cz II – WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33157500-0 komory hiperbaryczne

link do bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28258

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01 luty (poniedziałek) 2021 r. Godzina 10.00

Załączniki:

  1. zapytanie ofertowe: SKM_C224e21012211160
  2. wzór oferty: SKM_C224e21012212050
  3. specyfikacja: SKM_C224e21012211170