Bez kategorii

Projekt „O lasy dbamy- razem sprzątamy!”

W okresie od 01.07.2021 do 01.08.2021 Stowarzyszenie OSP Troszyn po raz kolejny realizowało projekt w ramach programu Społecznik na lata 2019-2021 Urzędu Marszałkowskiego, pt: O lasy dbamy- razem sprzątamy!”, zapraszając do uczestnictwa podopiecznych PSONI w Kamieniu Pomorskim. W realizacji powyższej inicjatywy druhów wsparli przedstawiciele Nadleśnictwa Międzyzdroje, udostępniając teren zielony na zorganizowanie ogniska oraz przyrodnicze materiały edukacyjne. Podobnie jak wcześniej nasza inicjatywa skierowana została głównie do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną. W trakcie realizacji projektu zorganizowano wycieczkę dzieci na teren Leśnictwa Troszyn, połączoną ze sprzątaniem dzikich wysypisk śmieci i wspólnym ogniskiem z poczęstunkiem. W ramach projektu zakupione zostały kosze do segregacji odpadów i materiały dydaktyczne o tematyce ekologicznej dla uczestników projektu oraz dla dzieci z troszyńskiej filii Gminnego Centrum Kultury, Sportu,Turystyki i Rekreacji.