Bez kategoriiPFRON

Projekt PFRON

Realizacja projektu PFRON

pn ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim realizuje w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” projekt pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’, Szansa- Rozwój- Niezależność konkurs nr 1/2018.

III okres realizacji projektu realizujemy na podstawie aneksu nr 2/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku oraz aneksu nr 3/2021 roku z dnia 17 czerwca 2021 roku do Umowy nr ZZO/000159/16/D z dnia 24 maja 2019 roku o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o realizacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Od 01 czerwca 2021 roku wprowadziliśmy do projektu za zgodą PFRON nową formę wsparcia ,,Terapia z elementami sztuki cyrkowej’’ za zajęcia, które nie odbywają się z formy wsparcia ,,Terapia w wodzie’’. Zajęcia ze względu na wprowadzony stan epidemii COVID-19 nie odbywały się.

 

Harmonogram realizacji projektu po zmianach od 01.06.2021-31.03.2022 roku

Rok

2021

2022

Miesiąc

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

Czas trwania całego projektu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Podzadania

1.1

Działania informacyjno- promocyjne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2

Rekrutacja beneficjentów

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.3

Przygotowanie i prowadzenie IPD

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.4

Terapia psychologiczna

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.5

Terapia logopedyczna

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.6

Terapia behawioralna

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.7

Neuroterapia EEG Biofeedback

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.8

Muzykoterapia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.9

Rehabilitacja ruchowa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.10

Trening wydolnościowo-krążeniowy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.11

Masaż

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.12

Terapia z elementami sztuki cyrkowej

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.13

Rehabilitacja NDT Bobath

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.14

Integracja sensoryczna

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.15

Hipoterapia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.16

Kynoterapia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.17

Opieka podczas terapii świadczona dzieciom nadpobudliwym,

agresywnym, głęboko upośledzonym

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.18

Administracyjna obsługa projektu (biuro, koordynacja, rozliczanie)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.19

Zapewnienie dowozów

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.20

Zebrania zespołu.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Realizacja projektu skierowana jest do podopiecznych PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim z trzech placówek: Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego, Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz szkół masowych.

Udzielane formy wsparcia to: rehabilitacja ruchowa, w tym wspomaganie wg. terapii NDT bobath, masaże, treningi wydolnościowo-krążeniowe, integracja sensoryczna, terapia psychologiczna, logopedyczna, behawioralna, terapia z elementami sztuki cyrkowej, zajęcia EEG biofeedback, muzykoterapii, hipoterapii, kynoterapii oraz opieka podczas terapii.

Pomimo trudności związanych ze stanem epidemii COVID-19 realizujemy działania w placówce z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wytycznych MZ i GIS. Prowadzimy również zajęcia z Hipoterapii poza placówką PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach.

Koordynator projektu

Warzych Edyta