Projekt „Lepszy Start”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim informuje, że od dnia 02.10.2017 roku rozpoczyna projektLepszy Start” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Konkurs nr: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17, realizowany przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Kamieniu Pomorskim. w okresie od 2 października roku 2017 do 30 września roku 2018.

Projekt „Lepszy Start” skierowany jest do dzieci w wieku uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Kamieniu Pomorskim.

Zakłada on, że dzieci z orzeczeniami skorzystają z dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej im udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z ich niepełnosprawności i będzie to: terapia psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, behawioralna oraz gimnastyka korekcyjna/ rehabilitacja, arteterapia, kynoterapia, hipoterapia, NDT Bobath, Integracja Sensoryczna, zajęcia z tablicą multimedialną / nowe technologie, zajęcia na na basenie.

Wydłużone zostaną godziny pracy Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego 6.30-17.30.

Szczegóły w zakładce projekty – „Lepszy Start”