Bez kategorii

Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego, przyczepy jednoosiowej i kosiarki bijakowej

AKTUALIZACJA 05.11.2020

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje informację o wyborze oferenta

SKM_C224e20110510330

AKTUALIZACJA 04.11.2020

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje informację z otwarcia ofert

SKM_C224e20110413180

AKTUALIZACJA 26.10.2020r.

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedź na zapytanie nr 1

SKM_C224e20102610320

Odpowiedź na zapytanie nr 2

SKM_C224e20102610321

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 5 – Szczegółowy opis zamówienia.

SKM_C224e20102610322

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego, przyczepy jednoosiowej i kosiarki bijakowej.

Termin realizacji zamówienia 15.12.2020

Termin składania ofert: 04.11.2020 godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 04.11.2020 godzina 11.00

ogłoszenie bzp

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=011fc159-60ee-49d8-8f07-ce61a0405361

SIWZ

01.-Załącznik-1-formularz-oferty-1

02.-Załącznik-2-oświadczenie-wykluczenie-1

Załącznik-3-projekt-umowy

04.-Załącznik-4-oświadczenie-warunki-1

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia