Bez kategorii

Rozwój Zakładu Aktywności Za­wodowej w Kamieniu Pomorskim – „Usługi noclegowe” (RPZP.07.02.00-32-K003) – rekrutacja

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do projektu: Rozwój Zakładu Aktywności Za­wodowej w Kamieniu Pomorskim – „Usługi noclegowe” (RPZP.07.02.00-32-K003).

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 –  Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społecz­no – zawodo­wej.

Formularze rekrutacyjne można składać od 15 listopada 2020 w trybie ciągłym.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu oraz dokumenty rekrutacyjne może pobrać z strony http://www.psouukamien.org/ lub uzyskać w Biurze Projektu znajdującego się w budynku PSONI ul. Garncarska 4 w Kamieniu Pomorskim.

Regulamin rekrutacji

01 Formularz rekrutacji

02 Dane osobowe