Bez kategorii

Zapytanie ofertowe Rozwój zakładu Aktywności Zawodowej -„Usługi noclegowe”

AKTUALIZACJA 13.04.2021

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim przedstawia informacje o wyborze oferentów.

SKM_C224e21041413280

W związku z realizacją projektu pn. .Rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim – „Usługi noclegowe”” (projekt nr .RPZP.07.02.00-32-K003/19) w ramach RPOWZ na lata 2014-2020, Działanie RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności na następujący przedmiot:

dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia w ramach projektu Rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim – „Usługi noclegowe”” 

Cz I – WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 34911100-7 wózki hotelowe

Cz II – WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 39512400-8 pierzyny poduszki

Cz III  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 3951400-9 rolety

link do bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/39872

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 kwiecień  (poniedziałek) 2021 r. Godzina 11.00

Załączniki:

  1. zapytanie ofertowe: zapytanie ofertowe
  2. wzór oferty: oferta
  3. specyfikacja: specyfikacja