Bez kategorii

XIV Olimpiada Specjalna

W dniu 23 września 2021 roku w Buniewicach w Ośrodku PSONI odbyła się kolejna edycja „Olimpiady Specjalnej” dla osób z niepełnosprawnościami, którą tradycyjnie zorganizowało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim.

W zawodach realizowały zespoły reprezentujące Placówki PSONI- Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno – Wychowawczy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Środowiskowy Dom Samopomocy. Zawodnicy – dzieci, młodzież i dorośli rywalizowali w konkurencjach przygotowanych przez organizatorów. Wyniki w tej zabawie nie były najważniejsze a zabawa, zdrowa integracja i radość ze współzawodnictwa.

Olimpiadę współfinansowało PCPR w Kamieniu Pomorskim ze środków PFRON.

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim