PFRONProjekty

Zapytanie dotyczące usługi audytowej projektu PFRON

Aktualizacja 02.02.2022

Informacja o rozstrzygnięciu

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON dotyczącego następującego zadania:

,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’, zgodnie z umową nr ZZO/000159/16/D z dnia 24 maja 2019 roku/ aneks nr 1/2020 z dnia 08 maja 2020 roku/ aneksu nr 2/2021 z dnia 20.04.2021 roku oraz aneksu nr 3/2021 z dnia 17.06.2021 roku o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługę należy wykonać w terminie 01-26 marca 2022 roku.

Miejsce składania ofert: PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ul. Garncarska 4; 72-400 Kamień Pomorski, do sekretariatu, osobiście, listem poleconym , mailowo na adres: psouu@interia.pl

Termin składania ofert: 01.02.2022 godz: 12.00

Otwarcie ofert: 01.02.2022 godz: 12.30

Załaczniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE

załacznik nr 1- formularz oferty

załacznik nr 1- formularz oferty

umowa audyt na 2022 r.

Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które mogą uczesniczyć w wykonaniu zamówienia

Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które mogą uczesniczyć w wykonaniu zamówienia

Wykaz przeprowadzonych audytów projektu przez audytora

Wykaz przeprowadzonych audytów projektu przez audytora

oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

PFRON-Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań_projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej