Bez kategorii

Zapytanie ofertowe

Aktualizacja

Informacja z wyboru oferenta

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

Aktualizacja 10.05.2022

Informacja z otwarcia ofert

protokół z otwarcia ofert

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż sprzętu do projektu

pn „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”, Sięgamy po sukces konkurs nr 1/2021

współfinansowanego ze środków PFRON.

Przedmiot zamówienia:

Część I – Zakup sprzętu C-eye PRO

Część II – Zakup sprzętu EEG Biofeedback

Część III – Zakup zestawu Mówik 2.0 +tablet

Część IV – Zakup Orbitreka

Dopuszczamy  możliwość składania ofert częściowych.

Termin składania ofert: 10.05.2022 godz.12.00

Termin realizacji: 31.05.2022 r

Dokumenty:

zapytanie ofertowe PFRON

załacznik nr 1 – formularz oferty

załacznik nr 2 – oświadczenia

załącznik nr 3 szczegółowy opis zamówienia