Bez kategorii

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na stanowisko prowadzącego zajęcia NDT BOBATH na potrzeby projektu pn. LEPSZY START” (dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna umożliwiająca dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności). Realizowany przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Kamieniu Pomorskim. RPZP.08.01.00-32-K007/17 – 19.09.2017 r.

zapytanie ofertowe NDT BOBATH