Bez kategorii

Zdrowo na sportowo – zawody sportowe

 

Grupa nieformalna pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Kamieniu Pomorskim podpisała umowę z Fundacja Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych KOMES na realizację projektu ,,Zdrowo na sportowo – zawody sportowe” i w ramach tego przedsięwzięcia organizuje dnia 28.09.2017 r. w godzinach 10.00-15.00 na Hali Widowiskowo- Sportowej w Kamieniu Pomorskim zawody sportowe.

Działania odbywają się w ramach projektu ,,MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA- Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Do udziału w zawodach zostały zaproszone osoby niepełnosprawne intelektualnie z placówek takich jak: Ośrodki Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawcze, Szkoły Przysposabiające do pracy, Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy czy Domy Pomocy Społecznej. Celem udziału w projekcie jest przede wszystkim rozwijanie form aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i ich integracja w duchu zdrowej rywalizacji sportowej.