Bez kategorii

Realizacja projektu PFRON

Terapia psychologiczna oraz logopedyczna realizowana przez podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim

W ramach projektu „Prowadzenie rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’ Sięgamy po sukces konkurs nr 1/2021 współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzone są m.in. zajęcia z terapii psychologicznej oraz terapii logopedycznej. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej. Wsparciem są objęci wszyscy beneficjenci projektu tj. 45 osób.

Terapia psychologiczna ma na celu wspieranie rozwoju społeczno – emocjonalnego uczniów oraz kompensowanie i korygowanie dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych. Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

Działania logopedyczne skierowane są głównie na: budowanie i stałe rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych, poszerzenie zasobu słownictwa biernego i czynnego, rozszerzanie i szukanie możliwych form komunikowania się z beneficjentem, ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych, ćwiczenia z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej, tworzenie i prowokowanie sytuacji aktywizujących do samodzielnego myślenia, pozyskiwania informacji i komunikowania swoich potrzeb w sposób werbalny lub nie werbalny.

Dzięki pozyskaniu środków z PFRON beneficjenci mają możliwość korzystania ze sprzętu C-eye. Jest to nowoczesny system wspierający ocenę stanu świadomości osób w dowolnym wieku doświadczonych uszkodzeniem mózgu, cierpiących na rożne schorzenia neurologiczne wpływające na zaburzenie komunikacji z otoczeniem oraz umożliwiający prowadzenie neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju.

C-eye wspiera przede wszystkim komunikację alternatywną za pomocą śledzenia ruchu gałek ocznych. Ze sprzętu można korzystać zarówno w domu jak i w specjalistycznej placówce, dzięki jego mobilności i możliwościowi dostosowania do psychofizycznych predyspozycji danej osoby.

Osoby korzystające ze sprzętu C-eye mają możliwość sygnalizować swoje potrzeby, zadawać pytania, rozwiązywać różne zdania i wykonywać ćwiczenia stymulujące pamięć, percepcję wzrokową, słuchową, funkcje językowe, myślenie.

Korzyści jakie daje C-eye to możliwość korzystania z jednego sprzętu przez wiele osób, brak ograniczeń wiekowych, możliwości komunikacji z otoczeniem, poczucie sprawstwa, zabawa i nauka, połączenie z internetem, wirtualna klawiatura.

Zdarza się, że to urządzenie jest czasami jedyną szansą dla pacjenta kontaktu z otoczeniem, aby mógł wyrazić potrzeby oraz podjął rehabilitację.

Koordynator projektu Edyta W