Bez kategorii

Zapytanie ofertowe

Aktualizacja 30.11.2022

Postępowanie zakończone bez wyboru wykonawcy.

W związku z realizacją projektu pn. .Rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim – „Usługi noclegowe”” (projekt nr.RPZP.07.02.00-32-K003/19 w ramach RPOWZ na lata 2014-2020, Działanie RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności na następujący przedmiot:

Zakup i dostawa sprzętu fitness”

Termin składania ofert: 30 listopad 2022 r. godz.10.00

Planowany termin realizacji zamówienia 20.12.2022

Otwarcie ofert 30 listopad 2022 r. godz.11.00

załączniki:

zapytanie ofertowe – fitness

zapytanie ofertowe – fitness.pdf

zał 1

zał 1pdf

zał 2

zał 2.pdf

link do bazy konkurencyjności:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim – „Usługi Noclegowe” (funduszeeuropejskie.gov.pl)