Bez kategorii

Informacja o realizacji projektu „POGADAJ-MY”

Do 31.08.2018 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Kamieniu Pomorskim realizuje projekt POGADAJ – MY, skierowany do osób dorosłych z zaburzeniami komunikacji powstałymi w przebiegu chorób neurologicznych, udarów, urazów itp. W ramach programu specjaliści: neurologopeda, pedagog udzielili wsparcia w postaci konsultacji 10 osobom z różnym stopniem zaburzenia mowy czynnej i biernej oraz z zaburzeniami towarzyszącymi. Udało się także zorganizować spotkanie konsultacyjne z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej oraz rehabilitantem Uzdrowiska Kamień Pomorski. Podczas spotkań grupowych uczestnicy otrzymali informację na temat możliwych form rehabilitacji ruchowej, wykorzystania zaopatrzenia ortopedycznego oraz możliwości wsparcia z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej.