Bez kategorii

Przetarg na dostawę sprzętu gastronomicznego

16.11.2018

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje odpowiedzi na pytania które wpłynęły w związku z ogłoszonym przetargiem.

20181116 Odpowiedż na zapytania nr 1

W związku z powyższym zostaje przeprowadzona aktualizacja dokumentacji przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem sprzętu gastronomicznego. Termin składania ofert i realizacji zamówienia nie ulega zmianie.

Zmianie ulega załącznik nr 5 do SIWZ, w którym doprecyzowane zostały parametry dotyczące zmywarki tunelowej

05 Załącznik 5 Zapotrzebowanie na sprzęt 2018116-2

 

16.11.2018

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje aktualizację dokumentacji przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem sprzętu gastronomicznego. Termin składania ofert i realizacji zamówienia nie ulega zmianie.

Zmianie ulega załącznik nr 5 do SIWZ, w którym doprecyzowane zostały parametry dotyczące kotła warzelnego

05 Załącznik 5 Zapotrzebowanie na sprzęt 2018116

 

13..11.2018 15:09

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem sprzętu gastronomicznego. Termin składania ofert: 20.11.2018. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2018

00. SIWZ

01. Załącznik 1 formularz oferty

02. Załącznik 2 oświadczenie wykluczenie

03. Załącznik 3 projekt umowy

04. Załącznik 4 oświadczenie warunki

05 Załącznik 5 Zapotrzebowanie na sprzęt

Ogłoszenie