Bez kategorii

AKTUALIZACJA: Przetarg na dostawę produktów żywnościowych, naczyń jednorazowych i środków higienicznych w 2019 roku

2018.12.21

PSONI publikuje informację dotyczącą rozstrzygnięcia przetargu

Informacja o rozstrzygnięciu żywność 2019

2018.12.18

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu dzisiejszym, a dotyczące części zamówienia nr 20.

20181218 Odpowiedzi na zapytanie nr 1

Informujemy również, że zapytanie dotyczyło w większości załącznika nr 5 opublikowanego w dniu 13.12.2018, podczas gdy została przeprowadzona aktualizacja tego załącznika w dniu 17.12.2018. Pozycje z zapytań i odpowiedzi nie są tożsame z aktualnie obowiązującymi w tym załączniku. Przy składaniu oferty należy zastosować aktualny załącznik nr 5.

05 Załącznik 5 Zapotrzebowanie żywnościowe 2018.12.17

W związku z odpowiedziami nie zostaje przedłużony termin składania i otwarcia ofert.

2018.12.17

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim aktualizuje załącznik nr 5 do SIWZ – Szacunkowe zapotrzebowanie. Zmiany dotyczą jedynie części 20 zamówienia.

W związku z powyższym nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

05 Załącznik 5 Zapotrzebowanie żywnościowe 2018.12.17

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę produktów żywnościowych (kod CPV – 15000000, 03200000), naczyń jednorazowych oraz środków higienicznych (39000000) do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim transportem oraz na koszt i ryzyko Dostawcy.

Termin składania ofert 20.12.2018 godz: 11:00. Termin otwarcia ofert 20.12.2018 godz: 11:00. Termin realizacji: 2019 rok.

Załącznik

00. SIWZ 20181213

01. Załącznik 1 formularz oferty

02. Załącznik 2 oświadczenie wykluczenie

03. Załącznik 3 projekt umowy

04. Załącznik 4 oświadczenie warunki

05 Załącznik 5 Zapotrzebowanie żywnościowe

Ogłoszenie