Bez kategorii

Zapytanie ofertowe

Posted on

Aktualizacja 29.12.2020 Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia część I SKM_C224e21010412050 Aktualizacja 02.12.2020 Informacja z otwarcia ofert i wyboru oferentów SKM_C224e20120112060 SKM_C224e20120112070 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i wyposażenia do „Mieszkań wspomaganych treningowych w Kamieniu Pomorskim” w ramach projektu RPZP.07.06.00-32-K006/19 Termin realizacji zamówienia 30.12.2020 Termin składania ofert: 30.11.2020 […]

Bez kategorii

Rekrutacja do projektu ,,Mieszkania wspomagane/ treningowe w Kamieniu Pomorskim”.

Posted on

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Kamieniu Pomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 priorytet VII: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 ,,Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” informuje, że od 01 grudnia rozpoczyna rekrutacje do projektu ,,Mieszkania wspomagane/ treningowe w Kamieniu Pomorskim”. Wnioski o przyjęcie do […]

Bez kategorii

Mieszkania wspomagane/treningowe – rekrutacja

Posted on

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 priorytet VII: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 ,,Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” informuje, że od 01 grudnia rozpoczyna rekrutację do projektu ,,Mieszkania wspomagane/ treningowe w Kamieniu Pomorskim”. Wnioski o przyjęcie do […]

Bez kategorii

Rozwój Zakładu Aktywności Za­wodowej w Kamieniu Pomorskim – „Usługi noclegowe” (RPZP.07.02.00-32-K003) – rekrutacja

Posted on

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do projektu: Rozwój Zakładu Aktywności Za­wodowej w Kamieniu Pomorskim – „Usługi noclegowe” (RPZP.07.02.00-32-K003). Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 –  Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia […]

Bez kategorii

Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego, przyczepy jednoosiowej i kosiarki bijakowej

Posted on

AKTUALIZACJA 05.11.2020 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje informację o wyborze oferenta SKM_C224e20110510330 AKTUALIZACJA 04.11.2020 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje informację z otwarcia ofert SKM_C224e20110413180 AKTUALIZACJA 26.10.2020r. PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje odpowiedzi na zadane pytania. Odpowiedź na zapytanie nr 1 SKM_C224e20102610320 Odpowiedź na zapytanie nr 2 SKM_C224e20102610321 W związku z powyższym zmianie […]

Bez kategorii

Informacja „Runmageddon”

Posted on

W dniu 12.10.2020 Ochotnicza Straż Pożarna w Troszynie miała przyjemność realizować projekt w ramach programu Społecznik, pt: Runmageddon- integracyjny bieg z przeszkodami, dla uczniów OREW i Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy PSONI w Kamieniu Pomorskim. Zadaniem uczestników było pokonanie trasy na której czekały na nich niecodzienne przeszkody: bieg przez opony, wspinanie się po linie, turlanie, […]

Bez kategorii

Informacja PFRON

Posted on

Realizacja projektu PFRON pn ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’ Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim realizuje w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” projekt pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’, Szansa- Rozwój- Niezależność konkurs nr 1/2018. Trzyletni projekt […]

Bez kategorii

Realizacja projektu RysujeMY-

Posted on

W dniu 25.06.2020 na terenie zielonym Wyspy Chrząszczewskiej realizowany był projekt RysujeMY- plener malarski, w ramach programu Społecznik na lata 2019-2021 W wydarzeniu wzięli udział podopieczni różnych placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim, zarówno dzieci jak i dorośli. Przy wsparciu wolontariuszy uczestnicy mogli zrealizować swoje artystyczne wyobrażenia w […]