Bez kategorii

Informacja z realizacji projektu PFRON

Posted on

 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim od 01 stycznia 2019 roku realizuje projekt.pn ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’Szansa- Rozwój- Niezależność konkurs nr 1/2018 Wszystkie zajęcia przebiegają zgodnie z założonym planem. Od września 2019 roku dzięki zakupowi siłowni zewnętrznej oraz rowerów miejskich przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu […]

Bez kategorii

ZAPYTANIE OFERTOWE

Posted on

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim  ogłasza zapytanie ofertowe na: Zakup wyposażenia, sprzętu, pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu: pn. „AKTYWNY PRZEDSZKOLAK”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWZ na lata 2014–2020 w ramach konkursu RPZP .08.01.00-IP.02-32-K39/18, zgodnie z specyfikacją przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Planowany termin realizacji […]

Bez kategorii

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Posted on

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim zaprasza ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję wychowawczą z pokojami treningowymi.” ul. Szpitalna 13 w Kamieniu Pomorskim. Zadanie współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Szczegóły zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku […]

Bez kategorii

AKTUALIZACJA Przetarg nieograniczony na dostawę autobusu 18 osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych

Posted on

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje informację z rozstrzygnięcia przetargu. PSONI Koło we Kamieniu Pomorskim publikuje informację z otwarcia ofert. PSONI Koło w Kamieniu Pomorski publikuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 16.01.2019. PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 10.01.2019. PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje odpowiedzi […]

Bez kategorii

AKTUALIZACJA Przetarg na dostawę oleju napędowego do PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim w 2019 roku

Posted on

2018.12.21 PSONI publikuje informację dotyczącą rozstrzygnięcia przetargu Informacja o rozstrzygnięciu olej napędowy PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza przetarg na dostawę oleju napędowego na potrzeby prowadzonej działalności. Termin składania ofert: 21.12.2018 godz: 10:00. Termin otwarcia ofert: 21.12.2018 godz: 11:00. Termin realizacji umowy: 2019 rok. Załączniki: SIWZ 01. Załącznik 1 formularz oferty 02. Załącznik 2 oświadczenie […]

Bez kategorii

AKTUALIZACJA: Przetarg na dostawę produktów żywnościowych, naczyń jednorazowych i środków higienicznych w 2019 roku

Posted on

2018.12.21 PSONI publikuje informację dotyczącą rozstrzygnięcia przetargu Informacja o rozstrzygnięciu żywność 2019 2018.12.18 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu dzisiejszym, a dotyczące części zamówienia nr 20. 20181218 Odpowiedzi na zapytanie nr 1 Informujemy również, że zapytanie dotyczyło w większości załącznika nr 5 opublikowanego w dniu 13.12.2018, podczas gdy […]

Bez kategorii

Przetarg na dostawę sprzętu gastronomicznego

Posted on

16.11.2018 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje odpowiedzi na pytania które wpłynęły w związku z ogłoszonym przetargiem. 20181116 Odpowiedż na zapytania nr 1 W związku z powyższym zostaje przeprowadzona aktualizacja dokumentacji przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem sprzętu gastronomicznego. Termin składania ofert i realizacji zamówienia nie ulega zmianie. Zmianie ulega załącznik nr 5 do […]