Bez kategorii

Realizacja projektu PFRON

Posted on

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim od  01 stycznia 2019 roku realizuje projekt „Szansa- Rozwój- Niezależność” konkurs nr 1/2018, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizacja projektu skierowana jest do podopiecznych PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim z trzech placówek: Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego, Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego, Szkoły […]

Bez kategorii

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż dźwigu osobowego i dźwigu towarowego do budynku PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim

Posted on

18.12.2019 2020 Rozstrzygniecie windy   PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż dźwigu osobowego i dźwigu towarowego do budynku PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim. Termin realizacji zamówienia: 30.04.2020, Termin składania ofert: 17.12.2019 godz: 10:00, Termin otwarcia ofert 17.12.2019 godz: 10:30.   Ogłoszenie SIWZ-20191206 załącznik 1 – oferta załącznik 2 – […]

Bez kategorii

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

Posted on

18.12.2019 2020 Rozstrzygniecie olej     PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego w roku 2020. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020 – 31.12.2020, Termin składania ofert: 17.12.2019 godz: 9:30, Termin otwarcia ofert 17.12.2019 godz: 10:00. Ogłoszenie 20191206 SIWZ Olej napędowy 01. Załącznik 1 formularz oferty 02. Załącznik 2 oświadczenie wykluczenie 3. […]

Bez kategorii

(AKTUALIZACJA) Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych w roku 2020

Posted on

03.01.2020 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim w związku z odmówieniem podpisania umowy przez jednego z oferentów publikuje korektę rozstrzygnięcia postępowania. 20200103 Korekta rozstrzygniecie 18.12.2018 2020 rozstrzygniecie PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów żywnościowych, naczyń jednorazowych oraz środków higienicznych w roku 2020. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020 – 31.12.2020, Termin składania ofert: […]

Bez kategorii

„Aktywny Przedszkolak”

Posted on

Projekt „Aktywny Przedszkolak” Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim informuje, że od września 2019 roku realizuje w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym w Kamieniu Pomorskim podpisaną w dniu 23 maja 2019 roku umowę na dofinansowanie Projektu: „Aktywny Przedszkolak” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu […]

Bez kategorii

Informacja z realizacji projektu PFRON

Posted on

 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim od 01 stycznia 2019 roku realizuje projekt.pn ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’Szansa- Rozwój- Niezależność konkurs nr 1/2018 Wszystkie zajęcia przebiegają zgodnie z założonym planem. Od września 2019 roku dzięki zakupowi siłowni zewnętrznej oraz rowerów miejskich przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu […]

Bez kategorii

ZAPYTANIE OFERTOWE

Posted on

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim  ogłasza zapytanie ofertowe na: Zakup wyposażenia, sprzętu, pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu: pn. „AKTYWNY PRZEDSZKOLAK”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWZ na lata 2014–2020 w ramach konkursu RPZP .08.01.00-IP.02-32-K39/18, zgodnie z specyfikacją przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Planowany termin realizacji […]

Bez kategorii

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Posted on

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim zaprasza ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję wychowawczą z pokojami treningowymi.” ul. Szpitalna 13 w Kamieniu Pomorskim. Zadanie współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Szczegóły zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku […]