Bez kategorii

Zamówienie publiczne na dostawę : bus 9 miejscowy, samochód 6 miejscowy z izotermą.

Posted on

Aktualizacja 13.05.2022 protokół z wyboru oferty SKM_C224e22051711260 Aktualizacja 29.04.2022 Odpowiedzi do treści SIWZ na pytania zadane w dniu 28.04.2023 r Dot. części I (bus  9 miejscowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych w tym do przewozu dwóch wózków inwalidzkich) 1.Czy zamawiający dopuści rejestrację dwu etapową? odp. TAK, zamawiający dopuści rejestrację dwu etapową. 2. Czy pojazd powinien […]

Bez kategorii

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do mieszkań wspomaganych/ treningowych w Kamieniu Pomorskim

Posted on

AKTUALIZACJA 21.04.2022 r. PSONI w Kamieniu Pomorskim informuje, że do zapytania ofertowego nie wpłynęła żadna oferta. PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i wyposażenia do ,,Mieszkań wspomaganych/ treningowych w Kamieniu Pomorskim” w ramach projektu RPZP.07.06.00-32-K006/19. Termin realizacji zamówienia: 20.05.2022 r. Termin składania ofert: 20.04.2022 r. godzina 10.00 Termin otwarcia ofert: […]

Bez kategorii

Zamówienie publiczne na dostawę : autobus 21 miejscowy, bus 9 miejscowy, samochód 6 miejscowy z izotermą.

Posted on

Aktualizacja 22.04.2022 Rozstrzygnięcie SKM_C224e22042210310 Aktualizacja 11.04.2022 Odpowiedź na pytanie z dnia 11.04.2022 Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rejestrację dwuetapową czyli pierwsza rejestracja na pojazd 3 osobowy, a po otrzymaniu stałego dowodu zmiana ilości miejsc na 9? odp. Zamawiający nie dopuści rejestracji dwuetapowej. Aktualizacja 05.04.2022 Odpowiedź na pytania z dnia 05.04.2022 Pytania: Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi […]

Bez kategorii

Przetarg nieograniczony na Dostawę produktów żywnościowych, naczyń jednorazowych oraz środków higienicznych do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim transportem oraz na koszt i ryzyko Dostawcy w 2022 roku II

Posted on

2021.12.23 15:12 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę produktów żywnościowych, naczyń jednorazowych oraz środków higienicznych do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim transportem oraz na koszt i ryzyko Dostawcy w 2022 roku II Termin składania ofert: 11.01.2022 godz: 9:00 Termin otwarcia ofert: 11.01.2022 godz: 9:30 Termin […]

Bez kategorii

Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju napędowego na potrzeby PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim w 2022 roku

Posted on

27.12.2021 15:22 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje informacje o wyniku postępowania. 20271227 Informacja z rozstrzygnięcia   10.12.2021 13:22 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego na potrzeby PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim w 2022 roku. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2022 – 31.12.2022, Termin składania ofert: 27.12.2021 godz: 9:30, Termin otwarcia […]

Bez kategorii

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów żywnościowych, produktów jednorazowych i artykułów higienicznych w 2022 roku

Posted on

22.12.2021 15:16 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje informacje z rozstrzygnięcia przetargu 20211222 Informacja z rozstrzygnięcia   16.12.2021 11:42 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje odpowiedź na zapytanie nr 1 20211216 Odpowiedź na zapytanie nr 1 06.12.2021 15:24 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów żywnościowych, produktów jednorazowych i artykułów higienicznych […]

Bez kategorii

Informacja z realizacji projektu PFRON

Posted on

Rehabilitacja metodą Integracji Sensorycznej realizowana przez podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim w ramach projektu pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’ Szansa – Rozwój – Niezależność konkurs nr 1/2018 – III okres realizacji projektu, jest to zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych […]

Bez kategorii

XIV Olimpiada Specjalna

Posted on

W dniu 23 września 2021 roku w Buniewicach w Ośrodku PSONI odbyła się kolejna edycja „Olimpiady Specjalnej” dla osób z niepełnosprawnościami, którą tradycyjnie zorganizowało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim. W zawodach realizowały zespoły reprezentujące Placówki PSONI- Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Ośrodek Rehabilitacyjno […]

Bez kategorii

Działania w projekcie ,,Mieszkania wspomagane/ treningowe w Kamieniu Pomorskim”

Posted on

Aktualizacja 10.12.2021 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim realizuje od 01.01.2021 r. w budynku przy ul. Kopernika 12 projekt pn. ,,Mieszkania wspomagane/ treningowe w Kamieniu Pomorskim” dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu […]