Bez kategorii

Realizacja projektu PFRON

Terapia w wodzie metodą Halliwick realizowana przez podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim

W ramach projektu „Prowadzenie rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w różnych typach placówek” Sięgamy po sukces konkurs nr 1/2021 współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzona jest m.in. ,,Terapia w wodzie’’ według koncepcji Halliwick na kompleksie basenowym ośrodka Jantar Medical Spa w Dziwnówku.

Metoda Halliwick to rodzaj rehabilitacji prowadzonej w wodzie, którą wykorzystuje się m.in. do rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Koncepcja Halliwick opiera się na osiąganiu przez beneficjenta kolejnych stopni z 10-punktowego programu, które służą rozwijaniu określonych umiejętności tj. przystosowanie psychiczne, niezależność, kontrola rotacji poprzecznej, kontrola rotacji czołowej, kontrola rotacji wzdłużnej, kontrola rotacji łączonych, wypór, równowaga w bezruchu, ślizg z turbulencjami, proste przemieszczanie się i podstawowy styl pływacki. Głównym założeniem metody Halliwick jest skupienie się na aspektach technicznych i fizycznych nauki pływania w połączeniu z działaniami społecznymi i psychologicznymi, ale bez jakiejkolwiek formy współzawodnictwa.

Zajęcia odbywają się w 6-osobowych grupach, każda osoba ma opiekuna, który pomaga w wykonywanych ćwiczeniach oraz zabawach w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Beneficjenci w wieku szkolnym i starszym skupiają się na ćwiczeniach ukierunkowanych do stylów pływackich i wymagają mniejszej ilości opiekunów asekurujących. Forma wsparcia obejmuje łącznie 24 beneficjentów, którzy korzystają średnio raz w miesiącu z zająć.

W grupie młodszej zajęcie ukierunkowane są na przystosowanie psychiczne do środowiska wodnego, budowanie niezależności w wodzie, pokonywaniem lęków (zanurzenie, samodzielne poruszanie się, unoszenie na wodzie).

W grupie starszej zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności pływackich w pływaniu samodzielnym, wspomaganym, poprawę kondycji oraz wydolności organizmu.

Koordynator projektu Edyta W