Bez kategorii

Przetarg na roboty budowlane

Aktualizacja 08.05.2023

Protokół z wyboru oferty:

SKM_C224e23050812560

17.04.2023

Uzupełnienie ogłoszenia o publikację dokumentacji technicznej obiektu

Dokumentacja techniczna

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ogłasza przetarg na roboty budowlane „

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU WTZ W KAMIENIU POMORSKIM – I PIĘTRO PRZY UL. KOPERNIKA 12

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

Termin realizacji zamówienia – 31.12.2023

Termin składania ofert: 08.05.2023 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  08.05.2023 godz. 10.30

załączniki:

00.-SWZ – Kopernika Ip

01.-Zalacznik-1-formularz-oferty-2023

02.-Zalacznik-2-oswiadczenie-wykluczenie-2023-1

03.-wzór umowy

04.-Zalacznik-4-oswiadczenie-warunki.odt2023

przedmiary ; budowlany, instalacje elektryczne, sanitarne

Link do e zamówienia

Ogłoszenie – EZamówienia (ezamowienia.gov.pl)