Bez kategorii

„Aktywny Przedszkolak”

Projekt „Aktywny Przedszkolak”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim informuje,

że od września 2019 roku realizuje w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym w Kamieniu Pomorskim podpisaną w dniu 23 maja 2019 roku umowę na dofinansowanie Projektu: „Aktywny Przedszkolak” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu utworzyliśmy 15 nowych miejsc przedszkolnych, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Ponadto, dla wszystkich dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego realizujemy: projekty edukacyjne – „Gry i zabawy matematyczne”, „Książka moim przyjacielem”, „Dziecko aktywnym badaczem przyrody”, kółka zainteresowań – „Teatralne”, „W krainie bajek i baśni”, „Zajęcia komputerowe” oraz „Warsztaty podróżnicze”. Rozwijamy uzdolnienia dzieci na zajęciach tanecznych „Poczuj ten rytm”, oraz plastycznych „Kreatywni z natury”. Zakupiliśmy wyposażenie i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć oraz nowe meble, pomoce edukacyjne i dydaktyczne.

Wszystkie działania w projekcie uwzględnia indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Kamieniu Pomorskim.