Bez kategorii

(AKTUALIZACJA) Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych w roku 2020

03.01.2020

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim w związku z odmówieniem podpisania umowy przez jednego z oferentów publikuje korektę rozstrzygnięcia postępowania.

20200103 Korekta rozstrzygniecie

18.12.2018

2020 rozstrzygniecie

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów żywnościowych, naczyń jednorazowych oraz środków higienicznych w roku 2020.

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020 – 31.12.2020,

Termin składania ofert: 17.12.2019 godz: 9:00,

Termin otwarcia ofert 17.12.2019 godz: 9:30.

12.12.2019

Ujednolicono zapisy dotyczące daty składania i otwarcia ofert oraz określenia daty na kopercie przy składaniu oferty.

Wszystkie zapisy powinny wskazywać na 17.12.2019.

Oferty, które zostały złożone wg. dotychczasowych wytycznych, a z datą 20.12.2019 zostaną otwarte w dniu 17.12.2019.

00. SIWZ 20191212

09.12.2019

Aktualizacji ulega załącznik nr 5 – Szacunkowe zapotrzebowanie. Usunięto zerowe wartości zamawianych produktów.

05. Załącznik 5 Zapotrzebowanie żywnościowe z dnia 09.12.2019

Ogłoszenie

20191206 SIWZ Produkty żywnościowe

01. Załącznik 1 formularz oferty

02. Załącznik 2 oświadczenie wykluczenie

03. Załącznik 3 projekt umowy

04. Załącznik 4 oświadczenie warunki

05. Załącznik 5 Zapotrzebowanie żywnościowe 2020 rok