Bez kategorii

ZAPYTANIE OFERTOWE

Posted on

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na stanowisko prowadzącego zajęcia Integracji Sensorycznej na potrzeby projektu pn. „LEPSZY START” (dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna umożliwiająca dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności). Realizowany przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Kamieniu Pomorskim. RPZP.08.01.00-32-K007/17 – 19.09.2017 r. zapytanie ofertowe SI

Bez kategorii

ZAPYTANIE OFERTOWE

Posted on

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na stanowisko prowadzącego zajęcia NDT BOBATH na potrzeby projektu pn. „LEPSZY START” (dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna umożliwiająca dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności). Realizowany przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Kamieniu Pomorskim. RPZP.08.01.00-32-K007/17 – 19.09.2017 r. zapytanie ofertowe NDT BOBATH

Bez kategorii

Zdrowo na sportowo – zawody sportowe

Posted on

  Grupa nieformalna pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Kamieniu Pomorskim podpisała umowę z Fundacja Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych KOMES na realizację projektu ,,Zdrowo na sportowo – zawody sportowe” i w ramach tego przedsięwzięcia organizuje dnia 28.09.2017 r. w godzinach 10.00-15.00 na Hali Widowiskowo- Sportowej w Kamieniu Pomorskim zawody sportowe.

Bez kategorii

Zapytanie dotyczące wykonania usługi audytowej projektu

Posted on

Zapytanie dotyczące wykonania usługi audytowej projektu: ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’ współfinansowanego ze środków PFRON ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażającej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON dotyczącego następującego zadania: ,,Prowadzenie rehabilitacji […]

Bez kategorii

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Posted on

PSOUU Koło w Kamieniu ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku położonego w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Szpitalnej 13. Szczegóły zamówienia 1) Przeprowadzenie i opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku. 2) Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji architektonicznej zawierającej propozycję rozwiązań projektowych uwzględniających wytyczne Zamawiającego 3) Wykonanie właściwej  kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej […]