Bez kategorii

AKTUALIZACJA: II Przetarg na dostawę naczyń jednorazowych oraz środków higienicznych do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim transportem oraz na koszt i ryzyko Dostawcy

Posted on

2018.01.05 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje rozstrzygnięcie przetargu na dostawę naczyń jednorazowych i środków higienicznych. Informacja o wyniku przetargu   2017.01.29 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza 2 przetarg nieograniczony na: Dostawę naczyń jednorazowych oraz środków higienicznych do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim transportem oraz na koszt i […]

Bez kategorii

AKTUALIZACJA: Przetarg na dostawę produktów żywnościowych, naczyń jednorazowych i środków higienicznych w 2018 roku

Posted on

2018.01.02 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje korektę dotyczącą rozstrzygnięcia przetargu w części 5: Drób i przetwory drobiowe. Korekta rozstrzygnięcia Żywność 2018   2017.12.28 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje rozstrzygnięcie przetargu Rozstrzygnięcie Żywność 2018     PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim aktualizuje załącznik nr 5 do przetargu. Zmiany dotyczą sekcji Mrożonki. Usunięty został podwójny […]

Bez kategorii

AKTUALIZACJA! Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego na potrzeby PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim w 2018 roku

Posted on

2017.12.28 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje rozstrzygnięcie przetargu. Rozstrzygnięcie Olej napędowy 2018     PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę oleju napędowego na potrzeby PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim w 2018 roku. W ramach zamówienia będą wydatkowane środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację […]

Bez kategorii

Zdrowo na sportowo

Posted on

Dnia 28.09.2017 roku odbywały się w ramach projektu pod nazwą ,,Zdrowo na sportowo- zawody sportowe” konkurencje sportowe osób niepełnosprawnych, w których brały udział placówki z województwa zachodniopomorskiego. Zawody zrealizowane zostały w ramach dofinansowania ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu ,,MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA, Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2” przy wsparciu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych […]

Bez kategorii

Projekt „Lepszy Start”

Posted on

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim informuje, że od dnia 02.10.2017 roku rozpoczyna projekt „Lepszy Start” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Konkurs nr: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17, realizowany przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Kamieniu Pomorskim. w okresie od 2 października roku 2017 do 30 września roku 2018. Projekt […]

Bez kategorii

ZAPYTANIE OFERTOWE

Posted on

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na stanowisko prowadzącego zajęcia Integracji Sensorycznej na potrzeby projektu pn. „LEPSZY START” (dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna umożliwiająca dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności). Realizowany przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Kamieniu Pomorskim. RPZP.08.01.00-32-K007/17 – 19.09.2017 r. zapytanie ofertowe SI

Bez kategorii

ZAPYTANIE OFERTOWE

Posted on

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na stanowisko prowadzącego zajęcia NDT BOBATH na potrzeby projektu pn. „LEPSZY START” (dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna umożliwiająca dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności). Realizowany przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Kamieniu Pomorskim. RPZP.08.01.00-32-K007/17 – 19.09.2017 r. zapytanie ofertowe NDT BOBATH