Bez kategorii

ZAPYTANIE OFERTOWE

Posted on

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na stanowisko prowadzącego zajęcia NDT BOBATH na potrzeby projektu pn. „LEPSZY START” (dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna umożliwiająca dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności). Realizowany przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Kamieniu Pomorskim. RPZP.08.01.00-32-K007/17 – 19.09.2017 r. zapytanie ofertowe NDT BOBATH

Bez kategorii

Zdrowo na sportowo – zawody sportowe

Posted on

  Grupa nieformalna pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Kamieniu Pomorskim podpisała umowę z Fundacja Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych KOMES na realizację projektu ,,Zdrowo na sportowo – zawody sportowe” i w ramach tego przedsięwzięcia organizuje dnia 28.09.2017 r. w godzinach 10.00-15.00 na Hali Widowiskowo- Sportowej w Kamieniu Pomorskim zawody sportowe.

Bez kategorii

Zapytanie dotyczące wykonania usługi audytowej projektu

Posted on

Zapytanie dotyczące wykonania usługi audytowej projektu: ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’ współfinansowanego ze środków PFRON ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażającej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON dotyczącego następującego zadania: ,,Prowadzenie rehabilitacji […]

Bez kategorii

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Posted on

PSOUU Koło w Kamieniu ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku położonego w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Szpitalnej 13. Szczegóły zamówienia 1) Przeprowadzenie i opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku. 2) Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji architektonicznej zawierającej propozycję rozwiązań projektowych uwzględniających wytyczne Zamawiającego 3) Wykonanie właściwej  kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej […]