Bez kategorii

ZAPYTANIE OFERTOWE

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim  ogłasza zapytanie ofertowe na:

Zakup wyposażenia, sprzętu, pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu: pn. „AKTYWNY PRZEDSZKOLAK”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWZ na lata 2014–2020 w ramach konkursu RPZP .08.01.00-IP.02-32-K39/18, zgodnie z specyfikacją przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Planowany termin realizacji zamówienia to okres od 04.09.2019r. do 30.09.2019r.

Ofertę cenową na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego załączniku nr 1 należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2019 do godz12.00 w sekretariacie PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim, ul. Garncarska 4 ,72-400 Kamień Pomorski lub na adres e-mail: psouu@interia.pl

załącznik nr 1specyfikacja zamówienia doc (2)

załącznik nr 1specyfikacja zamówienia pdf (2)

zapytanie ofertowe AP

09.09.2019

Lista podmiotów które złożyły oferty:

1.Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, NIP: 7251933448, data wpływu: 02.09.2019 ceny: cz I – 17276,58 zł, cz II A – 25509,81 zł, cz III – 5466,33 zł, cz IV – 36032,85 zł, cz VII 1608,84 zł, cz IX 1900,35 zł;

2.Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, NIP: 6211772122, data wpływu: 28.08.2019 cena cz III – 6745,30 zł

3.Aktywnie w szkole Michał Grandyberg, Łubna Jakusy 26, 98-235 Błaszki, NIP:8272252205 data wpływu: 01.09.2019 cena cz III 6150,00 zł

4. AV – System Alicja Głowacka ul. Dąbrowskiego 38/40, 70- 100 Szczecin, NIP: 8510182732 data wpływu: 02.09.2019 cena cz V – 19015,80 zł

Wybrany wykonawca:

1.Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, NIP: 7251933448, data wpływu 02.09.2019

ceny: cz I – 17276,58 zł, cz II A – 25509,81 zł, cz III – 5466,33 zł, cz IV – 36032,85, cz VII 1608,84, cz IX 1900,35

2.AV – System Alicja Głowacka ul. Dąbrowskiego 38/40, 70- 100 Szczecin, NIP: 8510182732 data wpływu: cena 19015,80 zł