Bez kategorii

AKTUALIZACJA: II Przetarg na dostawę naczyń jednorazowych oraz środków higienicznych do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim transportem oraz na koszt i ryzyko Dostawcy

2018.01.05

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje rozstrzygnięcie przetargu na dostawę naczyń jednorazowych i środków higienicznych.

Informacja o wyniku przetargu

 

2017.01.29

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza 2 przetarg nieograniczony na:

Dostawę naczyń jednorazowych oraz środków higienicznych do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim transportem oraz na koszt i ryzyko Dostawcy.

Termin składania ofert: 05.01.2018, termin otwarcia ofert: 05.01.2018.

Termin realizacji: 2018 rok.

Ogłoszenie nr 637195-N-2017

SIWZ

01. Załącznik 1 formularz oferty

02. Załącznik 2 oświadczenie wykluczenie

03. Załącznik 3 projekt umowy

04. Załącznik 4 oświadczenie warunki

05 Załącznik 5 Zapotrzebowanie żywnościowe część 20