Bez kategorii

Zapytanie dotyczące usługi audytowej projektu PFRON

Posted on

  Zapytanie dotyczące usługi audytowej projektu: ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’ współfinansowanego ze środków PFRON ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażającej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON dotyczącego następującego zadania: ,,Prowadzenie rehabilitacji […]

Bez kategorii

Zapytanie dotyczące wykonania usługi audytowej

Posted on

  Zapytanie dotyczące usługi audytowej projektu: ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’ współfinansowanego ze środków PFRON ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażającej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON dotyczącego następującego zadania: ,,Prowadzenie rehabilitacji […]

Bez kategorii

Realizacja projektu PFRON

Posted on

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim od  01 stycznia 2019 roku realizuje projekt „Szansa- Rozwój- Niezależność” konkurs nr 1/2018, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizacja projektu skierowana jest do podopiecznych PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim z trzech placówek: Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego, Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego, Szkoły […]

Bez kategorii

Informacja z realizacji projektu PFRON

Posted on

 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim od 01 stycznia 2019 roku realizuje projekt.pn ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’Szansa- Rozwój- Niezależność konkurs nr 1/2018 Wszystkie zajęcia przebiegają zgodnie z założonym planem. Od września 2019 roku dzięki zakupowi siłowni zewnętrznej oraz rowerów miejskich przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu […]

Bez kategorii

Rekrutacja uczestników do projektu PFRON

Posted on

  Realizacja projektu PFRON pn ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’ Szansa- Rozwój- Niezależność konkurs nr 1/2018. Zasady rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu : Do projektu zostaną zrekrutowane osoby niepełnosprawne spełniające warunki uczestnictwa: 1. Są uczestnikami zajęć: w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym,w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym,w Szkole Przysposabiającej do Pracy, szkołach masowych, które kontynuują udział w […]